Indmeldelse i AK Kilen sker ved at sende en mail til kasseren eller udfylde en indmeldelses blanket. 
Disse findes i Klublokalet og ved omklædningsrummet.

Kontingent pr. år

Familie (inkl. børn under 25 år) 
450 kr.

Enkelt person
300 kr.

Passiv
150 kr.

Børn og unge
150 kr.

Indbetaling af kontingent til kontonummer: 9617 4379929570

 

Vedtægter for AK Kilen

Garmin Programmer

10 - 20 - 30

5 km på 12 uger

10 km på 12 uger

Løb med DGI Niveau 0 - 3

 

Programmerne hentes ved at trykke på højre museknap og vælge Gem link som... eller Gem destination som... 
Det varierer fra browser til browser.

Når I har hentet filerne, skal I lige kontrollere at de hedder noget med .TCX til sidst. 
Nogle versioner af Internet Explorer kan nemlig finde på at omdøbe disse filer.
Hvis ikke de hedder .TCX til sidst, skal I omdøbe dem manuelt.

Herefter kan programmerne hentes ind i Garmin Training Center, og derfra overføres til uret.

 

Test